Rap Rap Rap

Referat 2017/2018

Frederikssund og omegns Jagtforening, Kreds 7, Forening nr. 3600

Referat fra Frederikssund og Omegns Jagtforenings 84.

Generalforsamling. Tirsdag den 18. september 2018.

Der var i alt 9 fremmødte medlemmer

 

Referent:  Benny Sandersen

 

Dagsorden:

Punkt         1                Valg af dirigent

    -            2               Formandens beretning

    -            3               Kasseres fremlæggelse det reviderede regnskab

    -            4               Indkommende forslag

    -            5               Fastlæggelse af kontingent

    -            6               Valg af formand Torben R. Nielsen   

-      7      Valg af bestyrelsesmedlemmer – følgende er på valg:       

                                                    Næstformand Niels Christian Kjær

                                                    Sekretær Benny Sandersen          

Kristian Milter Jensen er ikke på valg men ønsker at trække sig                                                                                                         

-              8               Valg af suppleant – Jesper Petersen (Ønsker ikke genvalg)                                                  

  -              9               Valg af revisor – Mette Lybæk   

  -              10              Eventuelt

 

Ad 1.  Niels Christian Kjær blev valgt. Nils Christian konstaterede indledningsvist at generalforsamlingen var lovligt varslet og at dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

 

Ad 2.         Formandens beretning er vedlagt som bilag.

 

Torben Clausen efterlyste flere deltagere i fællesarrangementer i Jægerforbundet. Torben informerede om strukturudvalgets arbejde. Torben slog også et slag for jagthorn og kurser heri. Formanden opfordrede til at markedsføre internt på hjemmesiden. Torben fortalte at Naturstyrelsen arrangerer nyjægerjagter og at der er mange, der ikke dukker op. John Juhl (jagttegnsundervisning) opfordres til at markedsføre jagterne.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

Ad 3.         Peter Bay fremlagde regnskabet(vedlagt). Det blev godkendt.

 

Ad 4.         Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad 5.         Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og Peter Bay fremlagde budget med et budgetteret underskud på 10.000 kroner. Budgettet blev vedtaget.

 

Ad 6.         Torben R. Nielsen blev genvalgt som formand.

 

Ad 7.         Næstformand Niels Christian Kjær, valgt

                 Sekretær Benny Sandersen, valgt

 

Kristian Milter Jensen er ikke på valg men ønsker at trække sig. Christian Rødik blev valgt.

 

Ad 8. Valg af suppleant – Jesper Petersen (Ønsker ikke genvalg). Dan Kestler (dan@kestler.dk) og Jimi Søndergaard Petersen (jimi@teliamail.dk) blev valgt.

 

Ad 9.         Mette Lybæk blev valgt.

 

Ad 10. Jimi S. Petersen foreslog at foreningen sætter initiativer som ”Naturligvis” og at få jagt og fiskeri på skoleskemaet på agendaen. Torben Clausen reklamerede for Jagtforeningens kurser – se Jægerforeningens hjemmeside.

 

Lodtrækning om jagter 2018:

  1. Torben Clausen, torbenclausen@pc.dk, 30287610
  2. Anders Bie Olsen, opsatsen@hotmail.dk, 61517047
  3. Benny Sandersen, bes@teknologisk.dk, 72202549
  4. Dan Kestler, dan@kestler.dk

 

 

Referatet er godkendt af Torben R. Nielsen og Benny Sandersen.