Bukke på besøg på foderpladsen

Fra en tidligere trofæaftaen

Januar

Jagttegnskursus starter den 9. Januar 2013.

Tilmelding til jagttegnslære John Juul på tlf 40534047 efter kl. 18 eller på jagttegn@mail.dk
Du kan allerede starte på jagttegn hvis du fylder 16 år i 2013.

 

Årsmøde i JKF, Frederikssund - Den 15. januar 2013, kl. 19,30.

I Klubhuset Ellehammervej, 3600  Frederikssund

JKF Frederikssund afholder årsmøde tirsdag den 15.01.2013 med dagsorden 
iflg. lovene, hvor der er indstilling til kredsbestyrelsen og deltagere 
til repræsentantskabsmødet i DJ 2013 samt valg til bestyrelsen i JKF 
Frederikssund. I år har vi fået opgaven at indstille vore forslag til 
ændringer af strukturen i DJ. Indstillingen sker til kredsmødet, der 
efterfølgende indstiller til behandling på repræsentantskabsmødet. Vi er 
vært ved en kop kaffe og håber mange vil møde op for at høre om året der 
er gået og om de drøftelser der pågår om en evt. ny struktur i kreds 7.

På gensyn - Per West, fmd. JKF, Frederikssund

 

Februar

Til alle 5 jagtforeninger under JKF Frederikssund 

”NAK OG ÆD” 

Jagt middag i JKF.

På Kingo skolen, Strandstræde 28A i Slangerup

fredag d. 01/2 2013.

 

Vi prøver at gentage succesen fra sidste år hvor der var 30 mødt op. I år kan vi være max.50 incl. damer.Til de jægere der har lyst, er der nu en mulighed for at lære at tilberede vildt kød med hjælp af prof. kok, der har flere års erfaring fra sit arbejde.Han hedder Michael. 

Medens jægerne laver mad, kunne damerne evt. hygge med kaffe/the og kage samt borddækning. 

Vi vil gerne have besked på tilmeldingen om man selv ønsker at deltage i tilberedningen eller man kun vil være med til middagen (det koster det samme). 

Det koster 90,00 kr. pr. deltager ”sjældent kan man inviteret fruen ud at spise vildtmiddag til den pris”!

Drikkevare kan købes eller medbringes. 

Mød kl. 16.30 og vær med i grupper hvor vi bliver vejledt og starter op. Husk dit forklæde.

Hvis du ikke kan være der fra starten, så mød bare op og få en forklaring på, hvad der er sket indtil nu (måske man hygger med et glas rødvin i ventetiden). Vi spiser når ”kokkene” er færdig :-)

Vi satser på at der er elgkød, kronvildt, råvildt, hare og fasaner.Der skal cirka bruges 15 kg. til 50 personer.Så der bliver rig mulighed for at prøve nogle ting. 

Sidste år var der flere jægere der sponserede kødet – det håber vi kan gentages i år J

Til dem der kan levere 2 kg. eller derover er der en fribillet. 

Hvis du har noget vildtkød så giv besked til Tommy på mail: tommyjuulj@gmail.com,

evt. tlf. 28 89 68 43. Det vil så blive afhentet senest dagen før – efter aftale -. 

Husk tilmeld til Tommy senest d. 25.01.13 på mail tommyjuulj@gmail.com ELLER tlf. 2889 6843. 

Vel mødt og husk dit gode jægerhumør

Hilsen bestyrelsen i de 5 jagtforeninger under JKF Frederikssund.

Marts

Frederikssund og Omegns Jagtforening har lejet Hovnæsbanerne, Kulhusevej 3630 Jægerspris  

Mulighed for indskydning af din riffel.
For medlemmer af Frederikssund og Omegns Jagforening på følgende dage:
14. marts 2013 kl. 16.00 til 20.00
20. marts 2013 kl. 16.00 til 20.00
26. marts 2013 kl. 16.00 til 20.00

Pris kr. 40,00

Husk jeres medlemskort til Danmarks Jægerforbund ellers dækker forsikringen ikke.
I må gerne tage jagtvenner med, med de skal fremvise medlemskab af Danmarks Jægerforbund for at skyde.
Der kan ikke købes patroner på banen.

 

April

Hundetræning starter

Følgende dage er der hvalpetræning og grunddressur for voksne hunde.

Torsdag den 4, 11, 18, 25. april og 2. maj og onsdag den 8. maj. Hvalpe starter kl. 17,30 og de voksne hunde starter kl. 18.30.

Prisen er kr. 300,-

Træningen foregår som altid, på den gamle golfbane ved svæveflyvepladsen i Frederikssund.

Tilmelding til hundetræner Anette Devald på telefon nummer 22 40 15 88

 

Trofæaften og trækning af "Bukkelotteriet"
Tirsdag den 9. april 2013 kl. 19,00
Kom med dine trofæer fra den sidste sæson, og fortæl din historie. I løbet af aftenen kårer vi den bedste historie. Der er både præmie til den bedste danske historie og den bedste udenlandske historie. Samme aften vil vi trækkelod i vores store "Bukkelotteri".
Sted: Klubhuset
Kontaktperson:Torben R. Nielsen 40538743

 

Så er der igen mulighed for indskydning og træning med riffel på Hovnæsbanerne, Kulhusevej 3630 Jægerspris.

Militæret holder banen åben

25. april 2013 kl. 16.00 til 19.00
29. april 2013 kl. 16.00 til 19.00
1 – 2 og 3. maj 2013 kl. 16.00 til 19.00

Pris kr. tilskud til skiver
Husk jeres medlemskort til Danmarks Jægerforbund ellers dækker forsikringen ikke og selvfølgelig riffeltilladelse.
I må gerne tage venner med, med de skal fremvise medlemskab af Danmarks Jægerforbund for at skyde.
Der kan ikke købes patroner på banen.

Maj

SELSØ SOGNS JAGTFORENING  AFHOLDER ÅBEN APPORTERINGSPRØVE

(IKKE ANERKENDT) LØRDAG DEN 11. MAJ 2013 KL. 9.00

MØDESTED: SKULDELEV GRUSGRAV

(ØSTBYVEJ / KILDESKÅRET, 4050 SKIBBY)

AF HENSYN TIL PLANLÆGNING UDBEDES FORHÅNDSTILMELDING PÅ TLF. 5219 6084

HVERDAGE MELLEM KL. 18 - 20 GERNE INDEN 8/5 ENDELIG TILMELDING PÅ DAGEN INDEN KL. 11.00

DELTAGERGEBYR 200 KR.

DELTAGELSE PÅ HOLD (3 HUNDE) EKSTRA 50 KR. PR. HUND

HOLD SKAL ANMELDES INDEN INDIVIDUEL DELTAGELSE

FROKOSTPAUSE KL. 12.00 – 13.00 (Pølser kan købes)

PRØVELEDER: EJNAR JAKOBSEN TLF 5219 6084

Bukkebruch 16. maj 2013, i Klubhuset Ellehammervej.
Efter en forhåbentlig begivenhedsrig morgen ved bukkepremiéren, vil foreningen igen i år være vært til en bukkebrunch mellem kl. 08:00 - kl. 11.00 Mød op til hyggeligt samvær med de øvrige jægere og fremvis årets første buk - Knæk og bræk!
Kontaktperson  Rune Jørgensen

 

Juni

Flugtskydning i Kulhuse 9. juni 2013.

Frederikssund og Omegns Jagtforening har den 9. juni 2013, igen i år, lejet flugtskydningsbanen i Kulhuse. Kulhusevej 56, 3630 Jægerspris.
Vi skyder fra kl. 9,00 til 14,00 alle fra jagtforeningen er velkommen, har du en ven må vedkommende gerne deltage, skal være medlem af Danmarks Jægerforbund (Ellers dækker forsikringen ikke).
Der vil være skydeinstruktør på banen hvis du har brug for hjælp. Der vil også være mulighed for at deltage i et 30 min. teorikursus.

I år vil der også være besøg fra Gamefair i Nærum, der vil have forskelle jagtartikler med. Endvidere vil der være mulighed for hjælp til skæftetilpasning, valg af chokes og test af disse, samt test af forskellige jagtpatroner og flugtskydningspatroner.

 

Arbejdsdag lørdag den 29. juni 2013, kl. 8.00 – Klubhuset, Ellehammervej 20, 3600 Frederikssund (Ved svæveflyvepladsen)

Vores klubhus trænger til en kærlig hånd, derfor holder vi arbejdsdag i klubhuset. Vi skal skiftes væg beklædning, installeres et nyt komfur, ryddes op og male, vi skal sikkert også et par ture på lossepladsen.

Har du lyst til at bruge en dag i foreningsregi, med masser af jægersnak, skabe relationer og selvfølgelig give en hånd med, så meld dig til på vores mail – foojagt@gmail.com eller på formandens telefonnummer 40 53 87 43.

Dagens program

kl. 8.00 Starter vi med lidt morgenmad

kl. 8,30 Går vi i gang med dagens opgaver

kl. 12.00 Lidt frokost

kl. 12.45 I gang igen

kl. 18.00 Så griller vi

Foreningen står for mad og drikke

Har du en trailer, masser af håndværktøj og maler tøj så tage det med.

Hvis du har en trailer må du gerne skrive det i mailen.

Vi ses forhåbentlig den 29. juni.

Bestyrelsen

 

Juli

August

Lørdag den 31. august 2013 - Flugtskydning på Susegården

På opfordring, har jagtforeningen, igen i år, arrangeret en tur til Susegården i Sverige, hvilket I allerede nu kan forhåndstilmelde jer til. (Sidste års pris var ca. kr. 1.500,-)

Sidste års program - med ret til ændinger her i 2013

Program

Ved ankomst kl. ca. 9:00 på Susegården vil vi blive opdelt i grupper af 3-4 skytter. Formiddagen vil gå med henholdsvis professionel instruktion og fri skydning på anlægget der tæller 13 forskellige standpladser og mere end 45 kastemaskiner.

Efter indtagelse af medbragt frokost, vil Susegårdens instruktører arrangere svensk ”tävling” i et særdeles spændende og udfordrende konkurrenceformat hvor vi vil skyde som hold.

Dagen slutter kl. ca. 15:00, hvorefter bussen returnerer til Frederikssund.

For yderligere information om Susegården kan du besøge deres webside www.susegarden.se

 

På jagtforeningens vegne

Peter Bay / 29 29 09 88

September 

Generalforsamling i Frederikssund og Omegns Jagtforening
17. september 2013, kl. 19,00

Dagsorden iflg. vedtægterne. Eventuelle forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest den 30/8-2013
Foreningen byder på en bid brød fra kl. 18:30 inden generalforsamlingen. Tilmelding til spisning hos formanden Torben R. Nielsen - tlf. 4738 6049 eller 40538743, senest den 30/8-2013.

 

 

Oktober

November

Behandling af vildt tirsdag den 19/11-2013, kl. 19.00 i Klubhuset 

Jagtforeningen har arrangeret en aften hvor vi vil ordne det vildt vi har skudt. Bestyrelsesmedlemmerne vil vise hvorledes man plukker en and, en fasan og hvad der ellers hænger på tasken den uge. Vi håber også, at der vil være hare, råvildt, dåvildt eller vildsvin.

Det bliver tirsdag den 19. november 2013, kl. 19.00 i klubhuset.  

Tilmelding er påkrævet, på vores mail eller på tlf. til formanden 40538743. Sidste chance for tilmelding er den 11. november kl. 19.00. Der skal være min. 10 tilmeldinger før arrangementet gennemføres. 

December

Bankospil, den 5 december 2013

Bankospil i Valhal den 5. december 2013, kl. 19,00 forventet afslutning ca. 22,30.
Bankospillet starter kl. 19,00 og dørene åbnes kl. 18,15.
Adgang for medlemmer, med maksimum en gæst. Udover bankospil, vil der være øl-spil og Kinalotteri, samt mulighed for at købe bukkelodsedler.

Som altid masser af præmier - Hele rådyr, jagtbeklædning og meget mere. Kom og deltag, du hygger dig og støtter samtidig foreningen.

 

Gravjagt på ræve, søndag den 22. december 2013 

FOOJ holder gravjagt og du er velkommen. Der kan deltage 8 jægere, og vi kører efter først til mølle princippet.

Vi mødes kl. 8.30 i Klubhuset hvor der er morgenmad og parole.

Tilmelding til Morten Nielsen på telefon nr. 51 94 90 48.

Bestyrelsen